Vores standere

Stifinderne.Net

Amager Division, Det Danske Spejderkorps

Vores standere


Serien om Stifinderne i de sidste 50 år fortsætter her med at fortælle om nogle af de mange standere, der står i hjørnerne af den store stue.


Selvom en stander egentlig kun er en pind med et stykke læder eller stof på, så fortæller standerne hver deres egen lille del af Stifindernes historie, så vi lader standerne hjælpe os med at fortælle om Stifindernes bander og patruljer.


Flokken bestod af drenge mellem 8 og 12 år. Flokstanderen havde oprindelig en ulv i toppen, men der er gået tabt.


Ulveflokken var del op i bander og standerne fortæller om grøn-, gul-, blå-, rød-, hvid- og grå bande. I starten var det grå, gul, blå og hvid bande der udgjorde flokken, senere kom blå bande til. Op gennem tresserne bestod flokken af gul, blå, rød og grøn bande. De første mange år efter sammenlægningen med pigerne hed drengene stadig ulve og pigerne mejser, det var faktisk først i 1995 at vi Stifinderne begyndte at kalde de 8 til 10 årige for minier.


Troppen har gennem alle årene haft drenge fra 12 år til ca. 16 år. Senere er der så også kommet piger i troppen, men aldersgrænserne er stadig de samme. Tropsstanderen kan meget praktisk deles i to dele så den er nemmere at have med. Troppen har gennem alle årene været delt i patruljer. De første patruljer hed Ravne og Musvåger. I 1955 kom Struntjægerne til. Senere forsvandt Ravne og blev erstattet af Falke. Fra omkring 1960 og frem til sammenlægningen pigerne i 1972 hed patruljerne Falke, Struntjægere og Hejre. Patruljenavnene; Struntjægere, Hejrer, Falke, Musvåger og  Ravne bliver stadig brugt i troppen. Standernes alder er meget forskellig, nogle er de oprindelige standere, som er tæt på 50 år gamle, mens andre standere er nyere, ofte lavet som erstatning for ældre standere som er gået i stykker. De oprindelige drengepatruljestandere var korte, så de var nemme at have med sig. På mange af standerne sidder der “sølvplader”, som fortæller om resultater på turneringer og i konkurrencer, og det samme gør “vildsvinetænderne” og de små læderlapper. Desværre er mange af pladerne gået tabt gennem årene ligesom de tilbageværende  små læderstykker,  “vildsvinetænder” og rævehaler er præget af tidens tand.


I standerhjørnet finder man også standere fra Richard Løvehjerte og Tårnby Trop, - standere der fortæller om de grupper Stifinderne gennem årene har overtaget eller er slået sammen med. Richard Løvehjerte blev overtaget af Stifinderne i 1969. Richard Løvehjertes patruljenavne og -standere har aldrig været brugt i Stifinderne, men enkelte standerne findes stadig. Tårnby Trop og Stifinderne blev sammenlagt i 1972. Indtil da havde Stifinderne været en ren drengegruppe, ligesom Tårnby Trop havde været en ren pigegruppe. I de første år efter sammenlægningen var patruljerne stadig delt i drenge- og pigepatruljer og pigepatruljerne beholdt de oprindelige navne fra Tårnby Trop. Patruljerne Ræve, Kænguruer, Pantere og Leoparder kommer således fra Tårnby Trop. I stander hjørnet er der også standere fra Kastrup-Tårnby gruppen, den gruppe som Stifinderne oprindelig er opstået fra. Kastrup-Tårnby gruppe blev endelig nedlagt i 1996. En del af medlemmer gik til Kastrup Sø, mens nogle få kom til Stifinderne sammen med lidt udstyr blandt andet nogle standere.

Et særligt kapitel er de specielle forældrepatrulje standere. Både i udformning og præmierigdom adskiller de sig fra de normale patrulje- og bande standere. Her finder vi de gamle forældrepatruljer; Genier, Philosoffer og Molboer samt de nyere Gøglere og Navere. Der findes også nogle forældrebande standere her er navnene; Olsenbanden, Støvsugerbanden og Bjørnebanden, det sidste et navn som Stifindernes juniorer også har brugt i en periode.


Det er langt fra alle standerne jeg har fået med i dette indlæg og måske ikke en gang de vigtigste, for den vigtigste stander er den, der får DIG til at tænke på lige den spejderoplevelse, der er din bedste. Derfor gemmer vi alle de gamle standere fordi de hverisær rumme minder for dig eller en anden nuværende eller tidligere spejder.

 

Tilbage