Støtteforening

Stifinderne.Net

Amager Division, Det Danske Spejderkorps

Hvem er vi ?

Stifindernes Gruppes Støtteforening er en forening af nuværende og tidligere Stifindere samt andre,der har lyst til at støtte spejderarbejdet i Stifinderne.

Hvad laver vi ?

  • Stifindernes Gruppes Støtteforening støtter Stifinderne økonomisk.
  • Der ydes hjælp til investeringer og i særlige tilfælde til ture og arrangementer.
  • Stifindernes Gruppes Støtteforening laver forskellige arrangementer for såvel støtteforeningens som for Stifindernes medlemmer.

 

Stifindernes gruppes Støtteforening laver ca. 4 arrangementer om året.