kontingent

Stifinderne.Net

Amager Division, Det Danske Spejderkorps

Kontingentet er på 300,- kr i kvartalet og betales i februar, maj, august og november.


Opkrævning udsendes i email fra kasseren - det er derfor vigtigt at kasseren altid har den korrekte email adresse. Du kan bruge nedstående blanket hvis der er ændringer..


Betaling til Danske Bank regnr. 1551, konto 2680561799 - husk at anføre spejderens rigtige navn eller medlemsnummer.